Märkt: Sverige

Svenskar.

Jag sitter och kollar matchen Danmark – Sverige och funderade lite på lynne och det förhatliga ordet folksjäl. Påminde mig om något jag läste i min ungdom angående Stockholmsutställningen 1930 och utställningsfiguren ”Medelsvensson”. Om honom (ja, det var en man) stod det att läsa:

Sammansättning: 21 % flegmatisk, 17 % sangvinisk, 7 % melankolisk, 5% kolerisk samt har i reserv 50% bärsärkaraseri, när andan faller på.

– Åsikt: Tror sig vara liberal, vill tros vara socialist, är dock troligen rojalist.

– Egenskaper: Laglydig – utom mot spritförordningar, som han anser det mera laglydigt att överträda. Gästfri så långt ransonen räcker, ja kanske litet därtill.

– Motion: Går bara den gyllene medelvägen – de andra åker han.

– Känsloliv: Du och bror med så många som möjligt före stängningsdags.

– Avsky: Politik, republik, polemik (utom vid virabordet), retorik (utom vid festmåltider), dramatik (utom fransk och amerikansk) samt sofistik (utom när han kommer för sent hem på natten).

– Önskemål: Att slippa heta Medelsvensson. o. s. v.

Annons