Märkt: puns

No fun intended.

Ett av engelskans finare inslag är uttrycket no pun intended när en ordvits dyker upp utan att det var meningen. Exempelvis;  The barber is going back to his roots (no pun intended).

Ett nyfunnet tidsfördriv för mig är att skriva ”ordvitsen är oavsiktlig” i mina meddelanden efter slumpvis utvald mening. Det är mycket roligt.

Det är så roligt så att jag insåg att det inte är jag som har kommit på det. Återigen hänvisar jag er till xkcd, vilken jag tipsade om redan 2007.

no_pun_intended