Märkt: Negus

Kicking names and taking ass.

Oförklarligt mycket tid har ägnats åt Margaret Thatcher på sistone. Jag är ytterst och fullt fascinerad. Kanske mer av retoriken än av politiken. Långt före bros before hoes myntade hon till exempel begreppet guns before butter.

Hon verkade inte riktigt kunna göra prioriteringen av vad som var viktiga frågor och vad som verkligen var på makrillnivå. George Negus (inget släktskap med Negus Negesti) var en av journalisterna som jobbade med den australiensiska versionen av 60 Minutes. Han fick äran att göra en intervju med Thatcher och tänkte då konfrontera henne med hennes imageproblem, vilket skulle bevisas et cetera:

Negus: Why do people stop us in the street almost and tell us that Margaret Thatcher isn’t just inflexible, she’s not just single-minded, on occasions she’t plain pig-headed and won’t be told by anybody?

Thatcher: Would you tell me who has stopped you in the street and said that?

Negus: Ordinary Britons…

Thatcher: Where?

Negus: In conversation, in pubs…

Thatcher (interrupting): I thought you’d just come from Belize

Negus: Oh this is not the first time we’ve been here.

Thatcher: Will you tell me who, and where and when?

Negus: Ordinary Britons in restaurants and cabs

Thatcher: How many?

Negus: …in cabs

Thatcher: How many?

Negus: I would say at least one in two

Thatcher: Why won’t you tell me their names and who they are?

Det gick inte så mycket bättre för det stora vita hoppet, Stina Dabrowski.

Annons